Welkom BIJ PMC BENNEKOM

In het Paramedisch Centrum Bennekom zijn 8 verschillende paramedische disciplines samen gekomen onder 1 dak. In ons centrum vinden wij het belangrijk dat er zo veel mogelijk individuele aandacht gegeven wordt aan onze clienten. Hierbij kunnen we door onze nauwe samenwerking met elkaar, gebruik maken van elkaars kennis. Op die manier kunnen we zorg bieden die passend is bij uw vraag.

Fysio- en manuele therapie Lagerwey- van Dartel

Algemene fysiotherapie is een vakgebied waarbij in geval van klachten aan het beweging- of houdingsapparaat de fysiotherapeut u kan begeleiden. Het gaat hierbij om functiestoornissen aan pezen, spieren of gewrichten, maar ook aandoeningen aan organen, zoals hart, longen of het zenuwstelsel. Voorbeelden van deze aandoeningen zijn: nek-, rug-, en knieklachten, peesontstekingen, klachten als gevolg van artrose, diabetes, COPD, beroerte of hartinfarct. De oorzaken voor het ontstaan van de klachten is divers: een verkeerde beweging tijdens het sporten, werk of in het dagelijks leven. Verder de lichamelijke gevolgen van stress, een ongeluk, ziekte of veroudering van het lichaam.

Kinderfysiotherapie

Er zijn kinderen die zich vertraagd of afwijkend ontwikkelen ten opzichte van leeftijdgenoten. Dit kan als gevolg zijn aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Echter er hoeft niet sprake te zijn van een aandoening maar er kan ook een te kort aan ervaring of aanleg zijn. In eerste instantie zal de kinderfysiotherapeut middels een observatie en een uitgebreid onderzoek in kaart brengen waarom de ontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt en in overleg met ouders/ verzorgers een behandelplan opstellen. In spelvorm (spelend en lerend) en kindgericht oefenmateriaal zal aan de behandeldoelen gewerkt worden. 

Psychomotorische therapie

psychomotorische therapie (PMT) is een therapievorm die gebruikt maakt van bewegen en het lichaam. Het doel is gedragsveranderingen tot stand te brengen en het psychisch welbevinden verbeteren. Door middel van het aanbieden van bewegingsactiviteiten wordt getracht de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen positief te beïnvloeden.

Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck, genoemd naar de grondlegster Bess Mensendieck (1867 - 1957), is een houdings- en bewegingstherapie. Door het aanleren van gezonde houdings- en bewegingsgewoonten kunnen klachten van spieren en gewrichten verminderen en zelfs verdwijnen, maar ook voorkomen worden. Bewustwording speelt een belangrijke rol in de oefentherapie Mensendieck.

Logopedie Bennekom

Mensen van nul tot honderd die problemen hebben met hun ademhaling, stem, gehoor, taal, en spraak kunnen in aanmerking komen voor logopedie.

De kern van Logopedie is het versterken van communicatie. Logopedisten hebben een meerwaarde voor kinderen en volwassenen bij wie het communiceren niet vanzelfsprekend gaat en verbeterd kan worden. De logopedist signaleert en behandelt problemen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor zodat het (communicatie)probleem wordt opgelost of de patiënt zo optimaal mogelijk kan communiceren.

Buurtzorg

Een frisse kijk op thuiszorg

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

Podotherapie

De podotherapeut is de specialist op het gebied van voetklachten of mogelijk voetgerelateerde klachten (knieklachten, heupklachten of rugklachten). De podotherapeut is, in tegenstelling tot de podoloog, in het bezit van een Bachelor diploma en geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.