Kinderfysiotherapie

Er zijn kinderen die zich vertraagd of afwijkend ontwikkelen ten opzichte van leeftijdgenoten. Dit kan als gevolg zijn aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Echter er hoeft niet sprake te zijn van een aandoening maar er kan ook een te kort aan ervaring of aanleg zijn. In eerste instantie zal de kinderfysiotherapeut middels een observatie en een uitgebreid onderzoek in kaart brengen waarom de ontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt en in overleg met ouders/ verzorgers een behandelplan opstellen.

In spelvorm (spelend en lerend) en kindgericht oefenmateriaal zal aan de behandeldoelen gewerkt worden. Om een optimaal resultaat te krijgen is het belangrijk om goede afstemming met ouders, eventuele andere hulpverleners en scholen te hebben. Overleg/begeleiding van ouders en scholen zal een belangrijke plaats innemen binnen de behandeling.

Fysiotherapiepraktijk 
Lagerwey- van Dartel

Molenstraat 60-62
6721 WP Bennekom
tel.  0318 - 41 63 79
fax. 0318 - 56 59 15
info@fysiotherapiebennekom.nl