Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie: psychomotorische therapie (PMT) is een therapievorm die gebruikt maakt van bewegen en het lichaam. Het doel is gedragsveranderingen tot stand te brengen en het psychisch welbevinden verbeteren. Door middel van het aanbieden van bewegingsactiviteiten wordt getracht de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen positief te beïnvloeden.

Psychomotoriche therapie
Corrianne Gijsbertsen

Molenstraat 60-62
6721 WP Bennekom
tel. 06 - 26 94 00 96
info@pmtbennekom.nl