Wat is PMC

Het Paramedisch Centrum Bennekom is een centrum waar 8 verschillende paramedische disciplines zich hebben gevestigd. De volgende disciplines zijn met elkaar onder één dak gegaan:

- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Kinderfysiotherapie
- Sportfysiotherapie(i.o)
- Psychomotorische therapie
- Logopedie
- Mensendieck oefentherapie
- Buurtzorg
- Podotherapie

 

De meeste van deze praktijken waren gevestigd in en om Bennekom en hadden al een eigen netwerk opgebouwd. Ondanks een grote expertise en netwerk was er behoefte aan nauwere samenwerking en mogelijkheid tot elkaar helpen binnen het verbeteren van de zorg. Ook wilden wij specifieker af kunnen stemmen op de zorgvraag van de client.
In de praktijk betekent dit dat er regelmatig, met toestemming van de client, overleg is tussen de verschillende disciplines. Hierin wordt gekeken of de juiste discipline de juiste zorg levert. En mochten er meerdere disciplines betrokken zijn bij de zorg van 1 cliënt dan wordt bekeken welke discipline welke taak op zich neemt.