Verwijzer

Overzicht

Download hier het overzicht met de verschillende disciplines en specialisaties (PDF).

Onderlinge samenwerking

In overleg met de verwijzer neemt de behandelaar van het PMC een adviserende rol voor het vervolg van het behandeltraject.
Het is mogelijk om zonder lange wachttijden binnen het centrum aan elkaar door te verwijzen. Wij zijn zeer goed op de hoogte van elkaars expertise en kunnen daardoor snel de meest optimale begeleiding voor de cliënt inzetten.

Wachttijden

Binnen het Paramedisch centrum Bennekom streven we naar een eerste contact moment binnen 5 werkdagen. Bij spoedgevallen willen wij graag een passend antwoord geven op de zorgvraag. Wij stellen het dan ook op prijs dat de verwijzer in deze gevallen telefonisch contact met ons opneemt.

Rapportage

De verslaglegging vindt plaats conform de norm gesteld door ieders beroepsvereniging. Bij een multidisciplinaire begeleiding streven wij naar een gezamenlijke verslaglegging.